1. ZAŠTITNI MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVO


-       zaštitne podne obloge (MAV)
-       izolacijski netkani tekstili za podove i krovove
 

   MAV primjena 20160629 035-001

 2. IZOLACIJE U GRAĐEVINARSTVU


-       izolacijske cijevi za cjevovode, klima uređaje, centralna grijanja, priključne vodove, za zvučnu i termo izolaciju

   izolacijegradjevinarstvonovo

 3. NISKOGRADNJA


-       geotekstili za armiranje slabo nosivog tla prilikom izgradnja cesta, željezničkih pruga, za uređenje pokosa i nasipa površinske mase 200-500 g/m2, širine do 6m, PES ili PP
-       geotekstili za izgradnju tunela (B2)

   niskogradnja

 4. INDUSTRIJA NAMJEŠTAJA


-       iglani ili termofiksirani filčevi (regenerat) za tapecirani namještaj i madrace
-       termo-vata (PES, VUNA, PAMUK) za tapecirani namještaj i madrace

   industrijanamjestaja
     

5. AUTO INDUSTRIJA


-       iglani ili termofiksirani filčevi (100 – 1000 g/m2) izrađeni iz regeneriranih ili PES vlakana, širine do 6 m, koji se koriste kao podloga za tepihe u unutrašnjosti automobila, zvučnu i termoizolaciju motornog, putničkog i prtljažnog prostora

  autoindustrija
     

6. FILTRACIJA


-      filteri (100-500 g/m2) za zrak i tekućine

  filtracija