POLITIKA KVALITETE, OKOLIŠA I ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU
 
Politika kvalitete, okoliša i zdravlja i sigrunosti na radu predstavlja temeljni dokument tvrtke Regeneracija d.o.o. u upravljanju poslovnim procesima, a koji se očituju i kroz samu misiju tvrtke – Isporučivati inovativna i kreativna rješenja za tople i udobne prostore uz snažan doprinos očuvanju okoliša.
 

 Usvajanjem normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 preuzeli smo i obvezu kontinuiranog unapređivanja i poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanja okolišem i sustavom zdravlja i sigurnosti na radu.

Neprestano unapređenje kvalitete proizvoda i poslovnih procesa te orijentacija na zadovoljstvo naših kupaca nameće se kao osnovni prioritet u kojeg su uključeni svi zaposlenici tvrtke. Kako bismo to postigli, našim zaposlenicima nastojimo osiguravati cjeloživotno učenje i usvajanje novih znanja kao jedinu garanciju za mogućnost dugoročnog ostvarenja životnih ciljeva.

Kao tvrtka koja, između ostalog, svoje poslovanje temelji na načelima društvene odgovornosti, zaštitu na radu, zdravlje i sugurnost na radu postavljamo si kao jedan od glavnih ciljeva koji je prisutan 24 sata na dan.

Svaka nova investicija i tehnička rješenja, uz doprinos kompetitivnosti tvrtke, u funkciji su povećanja razine sigurnosti na radu, zdravlja zaposlenih i zaštite od požara. Reduciranje štetnih emisija u zrak i atmosferu te mjere za poboljšanje kvalitete otpadnih voda, ujedno je i naša odgovornost prema lokalnoj zajednici i kvaliteti života u njoj.

Organizaciju svojih poslovnih procesa provodimo prema načelima održivog razvoja, zbog čega nastojimo što racionalnije koristiti sve vrste energenata i smanjivati ih u odnosu na jedinicu gotovog proizvoda, istovremeno imajući u vidu što manji utjecaj na okoliš.

U skladu sa suvremenim trendovima, želimo dugu tradiciju, znanje i iskustvo u prikupljanju i recikliranju tekstilnih materijala te njegovu ponovnu uporabu staviti u funkciju ukupnog gospodarenja otpadom te uspostaviti model koji će, uz snažan doprinos očuvanja okoliša, osigurati dugoročno profitabilno poslovanje.

 

Zabok, 04.12.2017.                                                                                                                                                                                                                                                            Direktor: Anđelko Švaljek, dipl. ing.