nova trgaona 2

Gospodarenje otpadom na ekološki način podrazumijeva provođenje različitih povezanih mjera kojima se prvo nastoji smanjiti količina stvarnog otpada i njegova „problematičnost“, potom se nastoji maksimalno upotrijebiti, odnosno reciklirati otpad koji je ipak nastao, a tek se na kraju ono što se nikako nije moglo ni spriječiti, ni upotrijebiti, obrađuje ili odlaže na najmanje škodljiv način prema okolišu.

Dobro je poznato kako je nagli prodor konzumerističkog i potrošačkog društva u srednju i istočnu Europu prouzročio krizu u pogledu zbrinjavanja otpada za koju su vlade većinom bile nepripremljene te do sada nisu poduzele odgovarajuće korake kako bi riješile taj problem.

Činjenica je da tekstilna komponenta čini relativno mali udio u sastavu komunalnog otpada (2-3%), ali u apsolutnoj količini radi se o cca. 15 000 tona tekstilnog otpada u godini u Republici Hrvatskoj. Važno je naglasiti da se radi o materijalu koji ima visoki stupanj ponovnog recikliranja i široke mogućnosti ponovne primjene.

Skupljanje, ponovna upotreba i recikliranje tekstila imaju pozitivne ekološke i ekonomske utjecaje (smanjuje se volumen te vrste materijala na odlagalištima otpada i štetne emisije koje su posljedica truljenja prirodnih materijala, prilikom čega se razvija metan i dugog roka razgradnje sintetičkih materijala). Osim toga, ponovnom upotrebom tekstilnih materijala štedi se energija, voda i smanjuje količina pesticida koji se koriste kod proizvodnje novih sirovina.

Korišteni tekstilni materijali (odjeća, kućni tekstil i industrijski otpad) imaju velike mogućnosti ponovne upotrebe. Postoje mnogi načini ponovnog korištenja čija organizirana provedba znatno smanjuje štetne utjecaje na okoliš. Važnost ponovne upotrebe iz godine u godinu je sve značajnija zbog ekonomskih i ekoloških razloga.

Tehnološke i tržišne mogućnosti industrije netkanog tekstila su osnova i temelj masovne upotrebe regeneriranih tekstilnih materijala, ali ne isključuju ostale mogućnosti korištenja (Re-Wear, Re-Use) već se nadopunjuju. Isto tako neizostavni dijelovi procesa su spalionice i deponiji, ali u znatno manjoj mjeri nego je to danas slučaj u Republici Hrvatskoj.

U skladu sa svjetskim trendovima, visoku ekološku osviještenost naše tvrtke prezentira pozitivan sustav organizacije našeg proizvodnog procesa po načelima održivog razvoja.

Naš projekt recikliranje tekstilnih materijala “EKO-EKO” saživio je kroz dvije faze: faza EKOnomija koja omogućava vlastitu proizvodnju sirovine, posljedica čega je smanjenje vlastite emisije otpada u okoliš i otpada drugih tekstilnih industrija. Druga faza – EKOlogija, uključuje preradu ukupne količine prikupljenog tekstilnog otpada u RH.

krug recycling hrv web